Makaze za prepariranje po Metzenbaum-u

Asortiman / Instrumenti Instrumenti za opštu namenu / Makaze za prepariranje po Metzenbaum-u

Prave

Prave

Savijene

Savijene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dužine: 11,5; 15; 18; 20 i 23 cm