Potrošni materijal

 

CENOVNIK MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA

 


Špricevi, igle, kanile, sistemi, setovi 

——————————————————————————————————–

Špric dvodelni plastični od     2 ml                                                                                         2,60
                                                        5 ml                                                                                        3,40
                                                      10 ml                                                                                       4,50
                                                      20 ml                                                                                       7,20
Špric trodelni plastični od      3 ml                                                                                         3,80
                                                        5 ml                                                                                       4,85
                                                      10 ml                                                                                       6,55
                                                      20 ml                                                                                       9,60
                                                      50 ml                                                                                     44,00
                              irigacioni    50 ml                                                                                        44,00
                             irigacioni   100 ml                                                                                      125,00
Špric trodelni plastični         2 ml                                                                                             5,35
                                                       5 ml                                                                                         6,80
                                                     10 ml                                                                                         9,80
                                                    20 ml                                                                                       14,95
                                                    50 ml                                                                                       41,40
                             irigacioni    50 ml                                                                                         46,50
Špric insulinski od 1 ml sa iglom                                                                                            5,55
Špric insulinski od 1 ml sa iglom                                                                                            7,65
Igle injekcione svih veličina                                                                                                    1,66
Igle injekcione svih veličina                                                                                                    2,37
Kanile intravenske za odrasle 16G – 24G                                                                         22,57
Kanile intravenske za odrasle 16G – 24G                                                                         54,00
Kanile intravenske za decu (miniven) 21G-25G                                                              19,75
Sistem za infuziju                                                                                                                    21,00
Sistem za transfuziju                                                                                                              31,35
Lancete krvne a 200 kom                                                                                                   524,00

——————————————————————————————————–

 

Kateteri, sonde, tubusi i sl.

——————————————————————————————————–

Kateter Nelaton muški ili ženski Ch 6 do Ch 14                                                                10,40
Kateter Foli sa balonom Ch 14, 16 i 18                                                                                69,00
Kateter Foli sa balonom 100% silicon Ch 16-22                                                             740,00
Kateter Foli sa balonom trokraki Ch 16 – 24                                                                   320,00
Kateter aspiracioni Ch 6-20                                                                                                   17,00
Kateter rektalni Ch 18-32                                                                                                        28,00
Sonde za hranjenje Ch 6-10                                                                                                   13,50
Sonde gasterične Ch 16 i 18                                                                                                  21,50
Sonde gasterične Ch 10-18                                                                                                   76,50
Sonde gasterične Ch 20-30                                                                                                132,00
Jankauer set Ch 25                                                                                                               180,00
Mukos ekstraktor CH 10                                                                                                      133,00
Tubus endotrahealni sa balonom 3,5 – 9,5 mm                                                               82,00
Tubus endotrahealni sa balonom armirani 3,5-9,5                                                        615,00
Erveju sterilni                                                                                                                            75,00

——————————————————————————————————–

Sanitetski Materijal

——————————————————————————————————–

Vata sanitetska 100% pamuk od 1 kg                                                                            570,00
Vata papirna (celulozna) od 1 kg                                                                                      316,50
Gaza hidrofilna 100m x 80 cm                                                                                       2.000,00
Gaza hidrofilna 10m x 80 cm                                                                                            250,00
Gaza sterilna od 0,25m (20 x 100 cm)                                                                              28,75
Gaza sterilna od 0,50 m (40 x 100 cm)                                                                             42,50
Gaza sterilna od 1m (80 x 100 cm)                                                                                    56,25
Komprese sterilne 5×5 cm/8                                                                                               11,15
Komprese sterilne 7,5 x 7,5 cm/8                                                                                      12,50
Komprese sterilne 10 x 10 cm/8                                                                                        18.75
Komprese nesterilne 5x5cm/8 a 100 kom.                                                                   182,00
Komprese nesterilne 7,5×7,5 cm/8 a 100 kom                                                            350,00
Komprese nesterilne 10×10 cm/8 a 100 kom                                                              525,00
Zavoj kaliko 5 cm x 5 m                                                                                                        22,50
Zavoj kaliko 6 cm x 5 m                                                                                                        25,00
Zavoj kaliko 8 cm x 5 m                                                                                                        28,15
Zavoj kaliko 10 cm x 5 m                                                                                                     40,00
Zavoj kaliko 12 cm x 5 m                                                                                                     47,50
Zavoj kaliko 15 cm x 5 m                                                                                                     63,00
Turban-mrežasti zavoj br. 1 za prst od 1 m                                                                     44,00
                                                                            25 m                                                            374,00
                                               br. 2 za šaku od 1 m                                                               49,00
                                                                            25 m                                                            542,00
                                               br. 3 za lakat od 1 m                                                               51,00
                                                                            25 m                                                           663,00
                                             br. 4 za koleno od 1 m                                                             52,00
                                                                             25 m                                                          673,00
                                             br. 5 za glavu od 1 m                                                               61,00
                                                                            25 m                                                            809,00
                                            br. 6 za kukove od 1 m                                                           104,00
                                                                            25 m 1.                                                       576,00
                                            br. 7 za grudni koš od 1 m                                                      116,00
                                                                            25 m                                                          1735,00
Zavoj gipsani10 cm x 3 m                                                                                                    72,50
Zavoj gipsani 12 cm x 3 m                                                                                                   92,00
Zavoj gipsani 15 cm x 3 m                                                                                                107,50
Zavoj gipsani 18 cm x 3 m                                                                                                132,00
Zavoj gipsani 20 cm x 3 m                                                                                                139,00
Zavoj gipsani – plastični (poliester) 7,5 cm x 3,6 m                                                   894,00
Zavoj gipsani – plastični (poliester) 10 cm x 3,6 m                                                    975,00
Zavoj gipsani – plastični (poliester) 12,5 cm x 3,6 m                                             1.060,00
Zavoj elastični 8 cm x 5 m                                                                                                  94,00
Zavoj elastični 10 cm x 5 m                                                                                             104,00
Zavoj elastični 12 cm x 5 m                                                                                             141,00
Zavoj elastični 15 cm x 5 m                                                                                             161,00
Flaster na tekstilu 5 cm x 5 m                                                                                         114,50
Flaster na svili 2,5 cm x 5 m                                                                                              86,00
Flaster na svili 5 cm x 5 m                                                                                               150,00
Flaster na svili 1,25 cm x 9 m                                                                                          139,00
Flaster na svili 2,5 cm x 9 m                                                                                            278,00
Flaster na svili 5 cm x 9 m                                                                                                556,00
Flaster na papiru 2,5 cm x 9 m                                                                                        134,00
Flaster na papiru 5 cm x 9 m                                                                                            268,00
Flaster na PVC-u 1,25 cm x 9 m                                                                                        58,00
Flaster na PVC-u 2,5 cm x 9 m                                                                                        116,00
Flaster na PVC-u 5 cm x 9 m                                                                                            232,00
Flaster STERISTRIP 12 x 100mm/6                                                                               199,00
Flaster za fiksiranje OMNIFIKS 5 cm x 10 m                                                               312,00
Flaster za fiksiranje OMNIFIKS 10 cm x 10 m                                                            525,00
Flaster za fiksiranje OMNIFIKS 20 cm x 10 m                                                         1.033,00
Flaster za fiksiranje OMNIFIKS 30 cm x 10 m                                                         2.022,00

——————————————————————————————————–

Potrošni material i pribor za Ultrazvuk, EKG, EEG, inhalatore i Spirometre

——————————————————————————————————–

Žele za ultrazvuk od 1 kg plavi                                                                                       325,00
Žele za ultrazvuk od 5 kf plavi                                                                                     1.200,00
Žele za ultrazvuk od 1 kg bezbojni                                                                                213,75
Žele za ultrazvuk od 5 kg bezbojni                                                                             1.000,00
Žele za EKG od 260 gr                                                                                                      140,00
Elektrode za EKG samolepive sa želeom                                                                         9,90
Elektrode za EKG grudne usisne                                                                                   495,00
Elektrode za EKG za ekstremitete gar. 4 kom                                                          2.300,00
Papir za ultrazvuk standardne osetljivosi                                                                 1.379,50
Papir za ultrazvuk veće osetljivosti                                                                             2.069,00
Papir za ultrazvuk standardne osetljivost                                                                  1.145,00
Usnici za spirometre 30 x 65 mm                                                                                     10,00
Usnici za spirometre 28 x 65 mm                                                                                        8,50
Registar papir za sve modele EKG, EEG aparata i spirometara

Produžni kablovi za EKG aparate

——————————————————————————————————–

 

Rukavice

——————————————————————————————————–

Rukavice hirurške sterilne veličine od 6,5 do 9                                                            25,00
Rukavice za pregled sa talkom pak. 100 kom                                                              469,50
Rukavice za predgled bez talka pak.100 kom                                                              588,00
Rukavice za pregled nitrilne pak 100 kom                                                                   588,00
Rukavice za pregled polietilenske pak 100 kom                                                          95,00
Rukavice za pregled polietilenske pak 100 kom                                                        190,00

——————————————————————————————————–

 

Hirurški potrošni material

——————————————————————————————————–

Sintetički resorptivni konac PGA sa različitim veliči-
nama igle I debljinama od 1 do 5/0 kut. Od 12 kom                                            3.100,00
Najlon (polipropilken I sl.) sa različitim iglama, debljine
konca od 1 do 5/0 kutija od 12 kom                                                                       1.700,00
Svila sa različitim iglama debljine od 1 do 5/0 pakovanje
od 12 komada                                                                                                            1.700,00
I sve druge vrste hirurških konaca prema
potrebi i zahtevu kupca.

Mrežice za kilu polipropilenske 6 x 11 cm                                                             2.150,00
Mrežice za kilu polipropilenske 8 x 15 cm                                                            2.300,00
Mrežice za kilu polipropilenske 15 x 15 cm                                                          2.850,00
Mrežica za kilu polipropilenska 30 x 30 cm                                                          5.200,00
Skalpel nožići svih oblika i veličina pak. 100 kom                                                 770,00
Kanile trahealne  
Kanila trahealna metalna – sve veličine                                                                4.790,00
Kanila trahealna plastična bez balona                                                                   1.200,00
Kanila trahealna plastična sa balonom                                                                  1.600,00

——————————————————————————————————-

 

Prostirke dvoslojne (podmetači) za pacijente

—————–-—————————————————————————————

Prostirka dvoslojna 60 cm x 50 m perforisana                                                  560,25
Prostirka dvoslojna 60 cm x 50 m perforisana                                                  698,00
Prostirka dvoslojna 60 cm x 32 m perfor. na 80 cm                                        350,00
Prostirka dvoslojna 60 cm x 32 m perfor. na 80 cm                                        390,00
Prostirka dvoslojna 60 cm x 100 m neperforisana                                           945,00
Prostirka dvoslojna 60 cm x 100 m neperforisana                                         1.023,00

——————————————————————————————————–

 

 

SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU

  1.    Dezinfekcija kože

——————————————————————————————————–

Antiseptik – tečni sapun za pranje ruku                                        1 lit.               250,00

Dezihand – za hiruršku i higijensku dezinfekciju ruku sa

sredstvima za zaštitu kože                                                                 1 lit.               395,00

Dezihand – gel za hiruršku i higijensku dezinfekciju ruku sa

sredstvima za zaštitu kože                                                                 1 lit.               425,00

Dezihand – gel za hiruršku i higijensku dezinfekciju ruku sa

sredstvima za zaštitu kože                                                                 0,5 lit            220,00

Dezihand – za hiruršku i higojensku dezinfekciju ruku sa
sredstvima za zaštitu i negu kože                                                     1 lit.               498,00

Clinell – maramice za dezinfekciju ruku površina i opreme      200 kom.     1.200,00

Clinell – maramice za dezinfekciju ruku, površina i opreme     40 kom.        300,00

Clinell – antibakterijske maramice za ruke                                   100 kom.      1.125,00

Clinell – alkoholne maramice sa 2% hlorheksidina za

Čišćenje I dezinfekciju kože                                                              200 kom.     1.050,00

——————————————————————————————————–

 

 

Primosept – za dezinfekciju instrumenata i opreme sa

Inhibitorima za zaštitu materijala Gotov rastvor                         1 lit.               740,00

Primosept  H202 – za dezinfekciju i hladnu sterilizaciju

Instrumenata, opreme i posuđa. Gotov rastvor                            1 lit.               250,00

////

Ostali potrošni materijal

——————————————————————————————————–

Četkice za Papa test nesterilne pak. 100 kom                                                    1.270,00
Četkice za Papa test sterilne cena za 1 kom.                                                            16,00
Esmarhova poveska gumena                                                                                    120,00
Esmarhova poveska – traka sa kopčom                                                                  650,00
Guske medicinske muške plastične                                                                          175,00
Kape za jednu upotrebu berete                                                                                     6,10
Kaljače za jednu upotrebu                                                                                               4,70
Kondomi pakovanje 144 kom                                                                                 1.534,00
Kontejneri za medicinski otpad od 3 litra                                                                 140,00
Kontejneri za medicinski otpad od 5 litara                                                               265,00
Kontejneri za medicinski otpad od 8 litara
Kese za infektivni otpad 400 x 520 mm                                                                      13,50
Kese za infektivni otpad 500 x 700 mm                                                                      14,50
Lopata medicinska sa poklopcem plastična                                                            445,00
Mantili za jednu upotrebu                                                                                               75,00
Maske hirurške na vezivanje                                                                                            6,00
Maske hirurške sa gumicom                                                                                             6,25
Platno plastificirano jednostrano šir. 140 cm
cena za jedan dužni metar                                                                                            350,00
Platno plastificirano obostrano šir. 140 cm
cena za jedan dužni metar                                                                                            370,00
Platno baktericidno za doboše širine 140 cm
cena za jedan dužni metar                                                                                        4.100,00
Posude za urin sterilne                                                                                                   12,50
Posude za feces nesterilne                                                                                              7,00
Spekulum ginekološki Cusco plastični sterilni
u tri veličine                                                                                                                      61,00
Stakla predmetna nebrušena pakovanje 50 kom.                                                 110,00
Stakla predmetna brušena pakovanje 50 kom                                                       130,00
Stakla pokrovna 24 x 24 mm pak. 200 kom                                                           198,00
Stakla pokrovna 24 x 50 pak.100 kom                                                                    185,00
Traka za kontrolu suve sterilizacije 55 m                                                            3.625,00
Traka za kontrolu sterilizacije u autoklavu 55 m                                               1.187,50
Toplomer himani digitalni                                                                                            415,00
Toplomer dečji za uho                                                                                                3.560,00
Toplomer humani bezkontaktni sa IC zracima                                                     3.250,00
Špatule drvene u kutiji 100 kom                                                                                 227,00
Špatule drvene u providnoj kesi                                                                                  125,00
Špatule za Papa test kut. od 100 kom.                                                                       440,00
Štapići drveni obični 100 kom.                                                                                     125,00
Štapići za bris u epruveti sterilni                                                                                     11,80
Štapići sa namotajem vate nesterilni                                                                              3,60
Urin kese od 2 litra                                                                                                             29,00
Urospekt                                                                                                                             118,75

——————————————————————————————————–

Cene u cenovniku su veleprodajne bez uračunatog pdv-a.

Uslovi prodaje medicinskog potrošnog materijala:

  • -Isporuka na adresu kupca po poružbini.
  • -Plaćanje u roku od 15 dana od isporuke.
  • -Za sve isporuke preko 5.000,00 dinara, transport je na teret prodavca.