Aspiratori

Asortiman / Aparati i uređaji / Aspiratori

Aspirator-1

ASPIRATOR PORTABL NEW ASKIR 30
- maksimalni podešavajući vakuum -0,8 bara
- maksimalni protok 40 l/min.
- boca za sterilizaciju u autoklavu sa uređajem koji sprečava prelivanje i antibaktericidnim filterom 1 lit.
- težina 3,6 kg.

Aspirator-2

ASPIRATOR TERENSKI NEW ASKIR 30 12V
- maksimalni podešavajući vakuum -0,75 bara
- maksimalni protok 25 l/min.
- boca za sterilizaciju u autoklavu sa uređajem koji sprečava prelivanje i antibaktericidnim filterom 1 lit.
- težina 2,5 kg.

ASPIRATOR PORTABL ZA TEREN I ORDINACIJU NEW ASKIR 30 230/12V BR  - maksimalni podešavajući vakuum -0,75 bara  - maksimalni protok 16 l/min.  - boca za sterilizaciju u autoklavu sa uređajem koji sprečava prelivanje i antibaktericidnim filterom 1 lit.  - težina 4,9 kg.

ASPIRATOR PORTABL ZA TEREN I ORDINACIJU NEW ASKIR 30 230/12V BR
- maksimalni podešavajući vakuum -0,75 bara
- maksimalni protok 16 l/min.
- boca za sterilizaciju u autoklavu sa uređajem koji sprečava prelivanje i antibaktericidnim filterom 1 lit.
- težina 4,9 kg.

ASPIRATOR KLINI^KI NEW HOSPIVAC 400  - maksimalni podešavajući vakuum -0,90 bara  - maksimalni protok 90 l/min.  - 2 boce za sterilizaciju u autoklavu sa uređajem koji sprečava prelivanje i antibaktericidnim filterom od 2 lit. ili 4 lit.  - sa ili bez nožnog prekidača  - težina 20,0 kg.

ASPIRATOR KLINI^KI NEW HOSPIVAC 400
- maksimalni podešavajući vakuum -0,90 bara
- maksimalni protok 90 l/min.
- 2 boce za sterilizaciju u autoklavu sa uređajem koji sprečava prelivanje i antibaktericidnim filterom od 2 lit. ili 4 lit.
- sa ili bez nožnog prekidača
- težina 20,0 kg.