Aparati za terapiju kiseonikom

Asortiman / Aparati i uređaji / Aparati za terapiju kiseonikom

Aparati-za-terapiju-kiseonikom

Maska za udisanje                                Nosna kanila                            Ovlaživač
Pribor za aparate za kiseonik

Koncentrator-Koseonika

Uređaj koji prozvodi kiseonik iz okolnog vazduha.
Koncetrator kiseonika