Sterilizatori UV zračenjem

Asortiman / Aparati i uređaji / Sterilizatori UV zračenjem

Sterilizatori UV zračenjem

Sterilizatori UV zračenjem

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimezije rešetke na koju se stavljaju instrumenti je 480 x 200 mm.
Proizvode se modeli sa jednim ili dva izvora zračenja u kombinaciji sa ili bez tajmera.