Stativi za infuziju i dezinfekciju

Asortiman / Oprema / Stativi za infuziju i dezinfekciju

Stativ za infuziju sa ili bez točkića

Stativ za infuziju sa ili bez točkića

Stativ za infuziju sa ili bez točkića

Stativ za infuziju sa ili bez točkića

Stativ za dezinfekciju sa dva lavora

Stativ za dezinfekciju sa dva lavora