Oprema

Asortiman / Oprema

 

             Ormani za lekove     
             Ormani za kartoteku     
             Ormani garderobni
            Stolice za pacijente i za čekaonice
            Paravani
            Stativ za infuziju i dezinfekciju
            Stepenik, reflektor i sto za povijanje beba